Microîntreprinderea

Microîntreprinderea

Microîntreprinderea este o persoană juridică română care îndeplinește următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

-  a realizat venituri care nu au depășit 1.000.000 euro;

- capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul;

- nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, potrivit legii.

Cadrul legal Legea 227/2015 ART. 47 (1) lit c, lit d, lit e.

 

Persoanele juridice române care sunt platitoare de impozit pe profit aplică impozitul pe venitul microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile.

Cadrul legal Legea 227/2015 ART. 48 (2).

 

Prin excepție microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați pot opta, o singură dată, să aplice impozitul pe profit începând cu trimestrul în care aceste condiții sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind definitivă.

 

În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, persoana juridică aplică impozitul pe venitul microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei și/sau numărul salariaților scade sub 2, dacă sunt îndeplinite condițiile.

 

 În cazul în care, în perioada în care persoana juridică aplică impozitul pe profit, numărul de salariați variază în cursul anului, în sensul scăderii sub 2, condiția trebuie reîndeplinită în termen de 60 de zile, termen care se prelungește și în anul fiscal următor.

 

Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opțiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

 

Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice impozitul pe profit se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv. Cadrul legal Legea 227/2015 ART. 48 (3.1)

 

Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi:

Anul

Cifra de afaceri

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent

Plafonul

2016

sub 100000 euro

4.5245 lei

452450 lei

2017

sub 500000 euro

4.5402 lei

2270100 lei

2018

sub 1000000 euro

4.6597 lei

4659700 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor:

- 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;

- 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Cadrul legal Legea 227/2015 ART. 51 (1) lit a, lit c

 

Reguli de intrare/ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii:

Anul

Explicatia

Cadrul legal:

 

 

2016

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite

 

 

Legea 227/2015 art 52 alin 1

 

 

2017

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite.

 

 

Legea 227/2015 art 52 alin 1

 

 

 

 

2017

Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile (venituri mai mici de 500.000 euro) sunt obligate la plata impozitului pe venit începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale modificarea sistemului de impunere, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Până la acest termen se va depune și declarația privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obținut în perioada 1 - 31 ianuarie 2017.

 

 

 

 

Legea 227/2015 art 48 alin 7

2018

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită.

 

Legea 227/2015 art 52 alin 1

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații