Sponsorizări

Sponsorizări

Sponsorizări în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit: contribuabilii care efectuează sponsorizări, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, precum și cei care acordă burse private, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri și valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Cadrul legal:  Legea 227/2015 Art. 25 alin (4) lit. i)

 

Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective; termen 25 martie inclusiv a anului următor. Cadrul legal:  Legea 227/2015 art. 42 alin (3)

 

Sponsorizări în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor: Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând  20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Cadrul legal: Legea 227/2015 ART. 56 (1.1)

 

Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (1.1) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Cadrul legal: Legea 227/2015 ART. 56 (1.2)

 

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1.1), precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin. (1.2); termen 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Cadrul legal: Legea 227/2015 ART. 56 (1.3)

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații