Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii

Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii

Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei de 25% asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Prevederile alineatului anterior nu se aplică în cazul persoanelor fizice pentru:

- pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

- realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

 

Sursa: Legea nr. 227/2015  Art. 138 lit. a), Art. 146 alin 5.1,  Art. 146 alin 5.2,  Art. 146 alin 5.3.

 

 

Cele mai recente informații