Contribuții sociale obligatorii

Contribuții sociale obligatorii

a) contribuțiile de asigurări sociale;

 

b) contribuția de asigurări sociale de sănătate;

 

c) contribuția asiguratorie pentru muncă.

 

 

Cota de contribuție de asigurări sociale  este  25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale. 

Cadrul legal Legea 227/2015 ART. 138

 

Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei de 25% asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații: ….

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii;

e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară. Cadrul legal Legea nr. 227/2015  ART. 146 (5.1), (5.2)

 

Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate. Cadrul legal Legea 227/2015 ART. 156

 

Cota contribuției asiguratorie pentru muncă este de 2,25%.

Cadrul legal Legea 227/2015 ART. 220.3

 

Cota de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil din salarii și asimilate salariilor;

Cadrul legal Legea nr. 227/2015  ART. 64 (1) lit b)

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații