Audit financiar

Audit financiar

Societatea noastră vine în sprijinul Dumneavoastră prin servicii de audit la standarde de înaltă calitate, asigurate de auditori calificați, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania. Indiferent dacă aveți nevoie de audit intern, de auditarea situațiilor financiare sau de servicii de audit conexe, suntem dornici și pregătiți să vă sprijinim.

 

În cadrul misiunilor de audit intern efectuăm o examinare atentă a tuturor activităților pentru a formula o evaluare corectă asupra aspectelor cheie din cadrul afacerii pe care o conduceți, astfel încât să ne asigurăm de protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere şi extrabilanțiere şi să identificăm metodele adecvate de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel din cadrul companiei.

 

În cadrul angajamentelor de audit financiar auditorii noștri vor formula o opinie asupra situațiilor financiare, sub aspectul întocmirii acestora în conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil. Este in interesul clientului și al auditorilor noștri, ca la inceputul misiunii de audit să se convină asupra unor termeni importanți, precum: obiectivul auditului situațiilor financiare; cadrul de raportare financiară aplicabil și aria de aplicabilitate a auditului; structura rapoartelor rezultate în urma auditului financiar; accesul nelimitat al auditorului financiar la documente; baza de calcul a onorariilor percepute de auditor.

 

În cadrul misiunilor de audit financiar auditorii noștri vor proceda la cunoașterea profundă a companiei Dumneavoastră și a mediului în care aceasta își desfașoară activitatea, în vederea formulării unei opinii corecte. Prin analizarea elementelor prezentate anterior, auditorii noștri vor obține o cunoaștere profundă a companiei și a mediului în care aceasta operează, în vederea formulării unei opinii de audit.

Cele mai recente informații