Utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Instituțiile publice pot elibera din conturile de cheltuieli sau de disponibilităţi, după caz, deschise la trezoreria statului, sume pentru efectuarea de plăţi în numerar, reprezentând drepturi salariale, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifică a fi efectuate prin virament.

 

Instituţiile publice pot ridica sume în numerar din conturile de cheltuieli sau de disponibilităţi, după caz, deschise la unităţile trezoreriei statului, numai pentru cheltuieli de personal sau pentru alte drepturi cuvenite unor persoane fizice care nu au conturi deschise în bancă.

 

Sursa: Ordin 1235/2003 Cap IV Art 5 (4)