Fiscalitate

Fiscalitate

Orice persoană care activează în domeniul financiar fiscal devine imediat conştientă că legislaţia fiscală românească este complexă, fiind diferită de standardele internaţionale însă tinzând la armonizarea cu legislaţia europeană. De aceea acest domeniu trebuie abordat mereu cu profesionalism, indiferent de natura speţei.

Societatea de Contabilitate Cluj Contaxis Solutions are o experienţă substanţială în domeniul fiscalităţii, acţionând atât pentru clienţii români cât şi străini. Activitatea noastră acoperă aspecte precum: planificare fiscală pentru societăţi comerciale, concepere de scheme fiscale individuale pentru rezidenţi străini, etc. Graţie solidei noastre experienţe, oferim soluţii legale pentru maximizarea investiţiilor şi diminuarea taxelor aferente societăţilor comerciale. Până în prezent, activitatea noastră s-a desfaşurat în domeniile prezentate în cele ce urmează:

  • impozitul pe profit: sfera de aplicare, reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, declaraţia de impozit pe profit
  • impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende, impozit si mod de calcul a veniturilor din salarii, regularizarea anuală a impozitului pe venit, declaraţia de venit global si declaraţii special
  • impozitul pe veniturile obţinute în România de nerezidenţi: sfera de cuprindere, venituri impozabile obţinute în România, reţinerea impozitului datorat de nerezidenţi, scutiri, declaraţii
  • impozite şi taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plată, declaraţii, impozitul pe cladiri şi teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite şi taxe locale
  • taxa pe valoarea adaugată:sfera de aplicare, persoane impozabile, operaţiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare şi cote de impozitare, determinare, regularizare şi rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de tva etc.

Puteți alege să ne contactați pentru o singură speța fiscală, sau să beneficiați de unul dintre cele mai de succes servicii ale noastre, care se bucură de satisfacția clienților, e vorba de un abonament de consultanță fiscală. Oferim consultanță fiscală și contabilă pentru diverse înregistrari contabile, tranzacții sau orice alte spețe semnalate de clienți. Abonamentul presupune plata unei taxe pentru a se primi raspuns la întrebări și spețe.Fiind flexibil, acest serviciu se poate adapta nevoilor fiecărui client în parte pentru ca este: rapid, eficient și sigur, spețele pot fi trimise prin e-mail, prin telefon, discuții directe, desigur răspunsurile conțin citate din legile specifice și se bazeaza pe experiența acumulată, decizia financiară este mai usor de luat pe baza unor informații pertinente

Cele mai recente informații