Mijloace fixe - Fisa mijlocului fix

Mijloace fixe - Fisa mijlocului fix

Fişa mijlocului fix serveşte ca document pentru evidenţa analitică a mijloacelor fixe.

 

Fişa mijlocului fix se întocmeşte pentru fiecare mijloc fix.

 

În cazul mijloacelor fixe de aceeaşi natură şi de aceeaşi valoare, care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună, poate fi întocmită o singură fişă a mijloacelor fixe.

 

Se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizărilor corporale conform legislaţiei în vigoare, iar în cadrul acestora, fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă.

 

Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se arhivează.

 

Fişa mijlocului fix se completează pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de intrare a acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluării lor.

 

Baza legala: Ordin 2634/2015 Secţiunea 2: Grupa a II-a - Mijloace fixe Pct 2

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.