Achiziție bunuri, utilaje de la o persoană fizică

Achiziție bunuri, utilaje de la o persoană fizică

Documentele justificative provenite din operaţiuni de cumpărare a unor bunuri de la persoane fizice, pe bază de borderou de achiziţie, pot fi înregistrate în contabilitate numai în cazul în care se face dovada intrării în gestiune a bunurilor respective.

Cadrul legal: Ordin 2634/2015 Anexa nr. 1: lit. (A) Pct. 6

 

Prin urmare pentru achizitia utilajelor de la persoana fizica este nevoie de:

- borderou de achizitie;

- contract de vanzare-cumparare;

- proces-verbal de receptie;

- proces-verbal de punere in functiune.

 

Veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile din patrimoniul personal, altele decât câștigurile din transferul titlurilor de valoare și/sau aurului financiar prevăzute la cap. V - Venituri din investiții, precum și altele decât cele definite la cap. IX - Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal nu sunt impozabile; Se recomanda intocmirea unei declaratii pe proprie raspundere de catre persoana fizica care vinde bunul din care sa reiasa ca utilajele provin din patrimoniul personal. Nefiind venituri impozabile in sensul impozitului pe venit, ele nu sunt supuse nici contributiei la asigurarile sociale de sanatate.

Cadrul legal: Legea 227/2015 Art 62 lit m).

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.