Reparatii curente

Reparatii curente

Investiţiile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie sa aibă ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora si sa conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare. Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si funcţionare. În cazul clădirilor, investiţiile efectuate trebuie sa asigure protecţia valorilor umane si materiale si imbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termica a acestora. Amortizarea acestor investii se face fie pe durata normala de utilizare rămasa, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu până la 10% sau in cazul instituţiilor publice pana la 20%. Daca cheltuielile ulterioare se fac după expirarea duratei normale, se va stabili o noua durata normala de către o comisie tehnica sau expert tehnic independent. Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea stării iniţiale sunt considerate cheltuieli de reparaţii.

Baza legala: HG nr. 2139/2004 Anexa 1 Cap III Pct 2

 

La construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare sau unităţi de învăţământ care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare.

Baza legala: Legea nr. 50/1991 Art 11, Alin (3)  

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță. Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.