Documente necesare contabilitate

Documente necesare contabilitate

 

I. Documente necesare identificare societate: certificat de inmatriculare, act constitutiv, carte de identitate administrator/asociati, certificat constatator (nu mai vechi de 30 zile), certificat inregistrare in scop de taxa pe valoare adaugata, certificat de atestare fiscala, registrul unic de control, vectorul fiscal.

 

II. Documentele necesare evidenta contabila:

- manual de politici si proceduri contabile;

- proceduri privind inventarierea, registrul inventar, ultima inventariere;

- proceduri privind utilizarea si regimul intern de numerotare a formularelor financiar-contabile;

- decizia privind seriile si numerele de facturi, avize si chitante, alte documente;

- situatii financiare anuale, raportari semestriale  si recipisa aferenta si balanta aferenta;

- ultima balanta de verificare analitica si sintetica;

- componenta capital social contul 1012;

- fisa rezulatului reportat de  la inceput la zi contul 1171;

- procedura privind planul si metoda de amortizare a mijloacelor fixe;

- fisa mijlocului fix, registrul imobilizarilor;

- situatia stocurilor detaliata pe conturi si gestiuni, componenta stoc;

- situatia obiectelor de inventar/obiectelor de inventar in folosinta detaliata pe analitice si gestiuni;

- registrul obiectelor de inventar;

- situatie analitica clienti si furnizori, componenta pe facturi,

- jurnal cumparari,  jurnal vanzari, scadentar încasării/plati;

- situatia avansurilor furnizori/clienti pe conturi analitice;

- situatia facturilor nesosite furnizori/clienti pe conturi analitice;

- situatie analitica creditori/debitori diversi;

- situatie analitica cheltuieli/venituri in avans;

- situatie sume in curs de clarificare componenta contului;

- fisa conturilor 441, 444, 4423, 4424, 457, 446 de  la inceput la zi;

- situatie analitica pe asociati, contul 455 de  la inceput la zi, contractele de creditare;

- alte liste pentru detalierea soldului unor conturi care nu au create analitice;

- situatie credite sau leasing:  contract + scadentar;

- contracte de finantare (fonduri europene etc), proiecte;

- situaţia activelor gajate sau ipotecate;

- situaţia bunurilor sechestrate;

- registru de casa in lei si valuta detaliat pe puncte de lucru;

 - registrul de banca in lei si valuta detaliat pe fiecare cont bancar;

- fisa analitica pe conturile de cheltuieli si venituri anul 2018;

- registrul jurnal;

- registrul de evidenta fiscala;

- registrul numerelor de inventar;

- registrul notelor de compensare;

- declaratiile fiscale depuse 100, 300, 394, 390, 112, intrastat,  declaratia de mediu si recipisa aferenta;

- ultima declaratie 010 privind vectorul fiscal;

- cartea mare (şah);

- ultimele acte de control de la administratia financiara si/sau alte autoritati;

- alte liste pentru detalierea soldului unor conturi care nu au create analitice;

- situatie conturi extrabilantiere, bunuri de natura obiectelor de inventar/bunuri primite in custodie;

- documentele care au stat la baza inregistrarilor contabile.