Contabilitate de gestiune

În cadrul acestui serviciu Contaxis Solutions vă poate oferi evidenţa global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor pornind de la calculatia costurilor: determinarea costurilor prestabilite ; înregistrarea cheltuielilor ocazionate de activitatea de producţie, executarea de lucrări si prestări servicii ; determinarea costului efectiv de productie ; stabilirea abaterilor dintre costul prestabilit si costul efectiv; analiza costurilor efective, cât si determinarea rezultatelor analitice; determinarea costurilor ca bază principală a formării preţurilor viitoare de vânzare.