Contabilitate financiara

În cadrul acestui serviciu Contaxis Solutions vă poate oferi procesarea, elaborarea şi analiza: rapoartelor financiare în concordantă cu cerinţele specifice fiecărui client conform cu legislaţia românească şi standardele internaţionale, (GAAP si IAS) balanţei de verificare, registrului jurnal, jurnalelor contabile, registrului inventar, registrului cartea mare întocmirea bilanţului şi situaţiilor financiare întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli evidentă analitica si sintetica a clientilor, precum si a furnizorilor; evidentă mijloace fixe, calculul amortizarii liniare, degresive, accelerate, dupa caz; raportări contabile externe, daca speciful activităţii o impune către parteneri, furnizori sau clienti externi; intocmirea de situatii financiare consolidate daca este vorba de un grup de societati; rapoarte specifice pentru participarea la licitaţii publice de oferte în diverse domenii; raportari periodice către conducerea societăţii cu privire la situaţia economico-financiară a societatii.