Absente nemotivate

Absente nemotivate

Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern. Baza legala Legea 53/2003 Art. 51 (2)

 

Transmiterea registrului către inspectoratul teritorial de muncă, cu datele prevăzute la art. 3 alin. (2), se face după cum urmează: e) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. o) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării; Baza legala: HG nr.905/2017 Art.4 alin.(1) lit.e)

 

Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. Baza legala: Legea 53/2003 Art 16 Alin (6)

 

In cazul absentelor nemotivate, contractul individual de munca se suspenda, iar suspendarea se inregistreaza in Revisal in baza unei decizii de suspendare. 

 

 Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

 

Cele mai recente informații