Sporul de weekend

Sporul de weekend

Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

 

Salariaţii vor beneficia de un spor la salariu (spor de weekend) stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă. Cadrul legal: Legea 53/2003 Art 137

 

Legislatia in vigoare nu prevede un cuantum fix al sporului de weekend, existand astfel libertate deplina a partilor in stabilirea cuantumului si a conditiilor acordarii acestuia prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații