Zile libere platite

Zile libere platite

Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de educaţie antepreşcolară, ca urmare a stării de urgenţă decretate în condiţiile legii.

Baza legala: Legea 19/2020 Art 1 alin (1.1)

 

 

Prevederile alin. (1) se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Baza legala: Legea 19/2020 Art 1 alin (2)

 

Persoanele prevăzute la alin. (2) au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ.

Baza legala: Legea 19/2020 Art 1 alin (4)

 

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la art. 1 alin. (4).

Baza legala: Legea 19/2020 Art 2 alin (1)

 

Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi şi nici nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3.3), precum şi de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor.

Baza legala: Legea 19/2020 Art 2 alin (2)

 

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Baza legala: Legea 19/2020 Art 3 alin (1)

 

Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Baza legala: Legea 19/2020 Art 3 alin (1)

 

Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizaţia netă, încasată efectiv de părinte. Baza legala: Legea 19/2020 Art 3 alin (4)

 

Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă aferente indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se suportă de angajator în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Baza legala: Legea 19/2020 Art 3 alin (5)

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații