Documente necesare resurse umane

Documente necesare resurse umane

 

I. Documente necesare identificare societate: certificat de inmatriculare, act constitutiv, carte de identitate administrator/asociati, certificat constatator (nu mai vechi de 30 zile), certificat inregistrare in scop de taxa pe valoare adaugata, certificat de atestare fiscala, registrul unic de control, vectorul fiscal.

 

II. Dosar personal

- oferta de munca;

- cerere de angajare;

 - fisa aptitudini;

- protectia muncii/psi;

- minuta luare la cunostinta salariat continut contract de munca, fisa postului, regulament intern;

- opis documente care s-au predat de catre salariat la data angajarii in vederea calcularii vechimii, concediului de odihna, concediu de boala;

- declaratie salariat pe propria raspundere privind functia de baza;

- declaratie salariat pe propria raspundere in vederea acordarii de deduceri personale;

- declaratie salariat pe propria raspundere a persoanelor aflate in intretinere, coasigurate;

- declaratie pe propria raspundere coasigurat;

- declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate;

- contract individual de munca, clauze specifice;

-  acord de confidentialitate;

- fisa postului, obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta;

- acte aditionale modificare contract de munca;

- decizii modificare/incetare/suspendare contract de munca;

- adeverinte de vechime;

- criterii evaluare, performanta, fisa evaluare salariati;

 

III. Salarizare

- pontaj, intervalul de lucru, pauza de masa;

- calcul zile lucrate in weekend si aplicarea sporului de weekend

- cerere concediu odihna;

- concediu medical;

- cerere concediu fara plata;

- decizie suspendare concediu fara plata;

- decizie incetare suspendare concediu fara plata;

- transmiterea concediului de plata in reges

- concediul medical;

- listă de avans chenzinal;

- centralizator cu retinerile din salariu (executare, altele);

- state de salarii, fluturasi salariu;

- declaratia 112 + recipisa aferenta.

 

IV. Reges:

- decizia de nominalizare a persoanei responsabile cu gestionarea revisal;

- dovada informarii in scris a itm privind responsabilul cu gestionarea revisal;

- baza de date revisal;

- parola acces reges.

 

V. Subventii somaj

- documentatie subventie ajofm daca este cazul .

 

VI. Alte documente

- planificare/programare concedii de odihna;

- centralizator personal care beneficiaza de tichete de masa daca este cazul;

- registru evidenta adeverinte salariati;

- regulamentul de ordine interioara;

- contractul colectiv de munca;

- documente detasari salariati daca este cazul;

Cele mai recente informații