Reges

Reges

Concediu fara plata, absente nemotivate

Angajatorii completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ: perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

Cadrul legal HG 905/2017 Art 3 (2) lit o)

 

Datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. o) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării;

Cadrul legal HG 905/2017 Art 4 (1) lit e)

 

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. o), în termenele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e)

Cadrul legal: HG 905/2017 Art. 8 alin (2) lit d)

 

 

Încetarea contractului individual de muncă

 

Angajatorii completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ: data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă.

Cadrul legal: HG 905/2017 Art 3 (2) lit p)

 

Transmiterea registrului către inspectoratul teritorial de muncă, cu datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. p) se transmit cel târziu la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă. Cadrul legal: HG 905/2017 Art 4 (1) lit f)

 

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. p), în termenele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f);

Cadrul legal: HG 905/2017 Art 8 (2) lit d)

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații