Dosar resurse umane

Dosar resurse umane

Angajatorii au obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, de a-l păstra în bune condiţii la sediul angajatorului sau, după caz, la sediul secundar dacă este delegată competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. Baza legala: Hotarirea 905/2017 Art 7 Alin (1)

 

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin următoarele documente: actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru Baza legala: Hotarirea 905/2017 Art 7 Alin (1)

 

Recomandam ca dosarul de personal sa contina:

-      oferta de munca

-      copii dupa actele de identitate ale angajatului: buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie;

-      copii dupa actele de studii/calificari/formare profesionala;

-      formularul de candidatura (inclusiv CV si, eventual, scrisori de referinta);

-      cererea de angajare;

-      informarea prealabila la angajare; 

-      fisa de aptitudini cu mentiunea „apt de angajare“, emisa de medicul de medicina a muncii;

-      fisa de instruire la angajare privind sanatatea si securitatea in munca;

-      certificatul de cazier judiciar sau declaratia pe proprie raspundere ca angajatul nu a suferit condamnari;

-      permisul de munca – daca angajatul este cetatean strain; 

-      minuta luare la cunostinta salariat continut contract de munca, fisa postului, regulament intern;

-      contractul individual de munca;

-      fisa postului;

-      actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca;

-      copii dupa actele de identitate ale persoanelor aflate in intretinere (certificat de nastere, certificat de casatorie, carte/buletin de identitate etc.);

-      copie dupa permisul de conducere – daca este cazul;

-      documente care s-au predat de catre salariat la data angajarii in vederea calcularii vechimii, concediului de odihna, concediu de boala;

-      declaratie salariat pe propria raspundere privind functia de baza;

-      declaratie salariat pe propria raspundere in vederea acordarii de deduceri personale;

-      declaratie salariat pe propria raspundere a persoanelor aflate in intretinere, coasigurate;

-      declaratie pe propria raspundere coasigurat;

-      declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate;

-       criterii evaluare, performanta, fisa evaluare salariati;

  

 Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații