Concediul şi indemnizaţia de maternitate

Concediul şi indemnizaţia de maternitate

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate. Cadrul legal: OUG 158/2005 Art. 23

 

Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere. Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice. Cadrul legal: OUG 158/2005 Art. 24

 

Concediul de lăuzie obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu durată totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii; Cadrul legal: OUG 96/2003 Art 2 lit  g)

 

Pentru protecţia sãnãtãţii lor şi a copilului lor, dupã naştere, salariatele au obligaţia de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal, în condiţiile prevãzute la art. 2 lit. g) şi în cadrul concediului pentru lãuzie stabilit prin OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurãri sociale de sãnãtate. Cadrul legal: OUG 96/2003 Art 16

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații