Concediul de odihnă

Concediul de odihnă

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Baza legala: Legea 53/2003 Art 144 alin (1)

 

Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Baza legala: Legea 53/2003 Art 144 alin (2)

 

 

Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. 

Baza legala: Legea 53/2003 Art 145 alin (1)

 

Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor. Baza legala: Legea 53/2003 Art 148 alin (1)

 

În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. Baza legala: Legea 53/2003 Art 148 alin (5)

 

Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

Baza legala: Legea 53/2003 Art 150 alin (1)

 

Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Baza legala: Legea 53/2003 Art 150 alin (2)

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații