Contribuția de asigurări sociale și de sănătate incepand cu 1 august 2022

Contribuția de asigurări sociale și de sănătate incepand cu 1 august 2022

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligația de a calcula și de a reține la sursă contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor. Instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) - f), precum și persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligația de a calcula contribuția de asigurări sociale pe care o datorează potrivit legii, după caz.

Contribuția de asigurări sociale calculată și reținută potrivit alin. (1) se plătește la bugetul asigurărilor sociale de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuția angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii. Baza legala: Legea 227/2015 Art 146 Alin (3)

 

Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi de către instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) - f) se realizează prin aplicarea cotelor stabilite, potrivit art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) şi (2), art. 138^2 alin. (1) sau art. 138^3 alin. (1), după caz, asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143 - 145, după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142.. Baza legala: Legea 227/2015 Art 146 Alin (5)

 

Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) şi (2), art. 138^2 alin. (1) sau art. 138^3 alin. (1), după caz, asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Baza legala: Legea 227/2015 Art 146 Alin (5.6)

  

Prevederile alin. (5.6) nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:

(a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;

 (b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

 (c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;

 (d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

 (e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară. Baza legala: Legea 227/2015 Art 146 Alin (5.7)

 

În aplicarea prevederilor alin. (5.7), angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (5.7) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la alin. (5.7) lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor. Baza legala: Legea 227/2015 Art 146 Alin (5.8)

  

 În cazul în care contribuţia de asigurări sociale calculată potrivit alin. (5) este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale stabilită potrivit alin. (5.6), diferenţa se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit. Baza legala: Legea 227/2015 Art 146 Alin (5.9)

 

Prevederile art. 146 alin. (5^6) - (5^9) şi ale art. 154 alin. (1) lit. r) şi s) se aplică în mod corespunzător. Baza legala Art 168 Alin (6.1)

 

Concluzii: începând cu veniturile aferente lunii august 2022, pentru contractele part-time contribuția de asigurări sociale (CAS) și de sănătate (CASS) se vor raporta la salariul minim brut pe țară. Asta înseamnă că dacă salariul pe care îl primește angajatul part-time este mai mic de 2.550 lei pe lună, contribuțiile de pensii și sănătate vor fi de 638 lei, respectiv 255 lei, cuantumuri raportate la salariul minim brut de 2.550 lei.

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații