Munca suplimentară

Munca suplimentară

Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 112, este considerată muncă suplimentară. Cadrul legal Legea  53/2003 Art 120 alin (1)

 

Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. Cadrul legal Legea  53/2003 Art 112 alin (1)

 

Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident. Cadrul legal Legea  53/2003 Art 120 alin (2)

 

La solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor art. 114 sau 115, după caz. Cadrul legal Legea  53/2003 Art 121 alin (1)

 

Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.  Cadrul legal Legea  53/2003 Art 114 alin (1)

 

În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Cadrul legal Legea  53/2003 Art 123 alin (1)

 

Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute la alin. (1), se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. Cadrul legal Legea  53/2003 Art 123 alin (2)

 

Exemplu de calcul

Un angajat cu o norma de 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana efectueaza intr-o luna 174 ore.

Zile lucratoare in luna: 20

Ore lucrate: 20 zile x 8 ore/zi = 160 ore

Salariu tarifar: 3040 lei

Numarul de ore suplimentare  = numarul de ore lucrate (174 ore) -  norma lunara (160 ore) = 14 ore

Tariful pe ora normata = salariul de baza lunar brut (3040 lei) / norma lunara (160 ore) = 19 lei

Spor ore suplimentare =  75% (minim)

Tariful pentru ora suplimentara =  tariful pe ora normata (19 lei) + sporul de ore suplimentare  (75%) * tarif ora normata (19 lei) = 33.25 lei

14 ore suplimentare x 33.25 lei/ora =  466 lei

Brut realizat: 3040 lei + 466 lei = 3506 lei

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații