Freelancer - tva

Freelancer - tva

In analiza de mai jos, avem o societate din Romania care primeste facturi de achizitii servicii IT de la furnizori externi din Australia care intermediaza programatori freelancer.

 

Facturile s-au inregistrat in contabilitate efectuand taxare inversa si au fost declarate in decontul de TVA la randul 7 fara a fi declarate in D390.

 

Locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acționează ca atare este locul unde respectiva persoană care primește serviciile își are stabilit sediul activității sale economice.

Cadrul legal: Legea 227/2015 ART. 278 (2)

 

Serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de prestatori stabiliți în România către beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliți în afara Uniunii Europene sau, după caz, prestate de prestatori stabiliți în afara Uniunii Europene către beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliți pe teritoriul României, urmează aceleași reguli ca și serviciile intracomunitare în ceea ce privește determinarea locului prestării și celelalte obligații impuse(taxare inversa), dar nu implică obligații referitoare la declararea în declarația recapitulativă,  indiferent dacă sunt taxabile sau dacă beneficiază de scutire de taxă, și nici obligații referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA specifice serviciilor intracomunitare. Cadrul legal: HG 1/2016 PCT 15 (7)

 

Monografie contabila

628=401 si concomitent taxarea inversa prin articolul contabil 4426 = 4427

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță. 

Cele mai recente informații