Bilete de avion

Bilete de avion

Sunt scutite de taxă:  g) transportul internațional de persoane;

Baza legala: Legea 227/2015 Art 294 Alin (1)

 

Din acest motiv, in situatia in care transportul se efectueaza in afara teritoriului Romaniei, valoarea biletelor de avion achizitionate nu se raporteaza, nici prin Declaratia recapitulativa cod 390 VIES, dar nici prin Declaratia informativa cod 394.

 

In acest caz, este suficienta doar raportarea prin decontul de TVA cod 300, la randul  “Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”, prin preluarea informatiilor din jurnalul de cumparari privind contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii, a caror livrare/prestare a fost scutita de taxa, neimpozabila sau supusa unui regim special de taxa.

 

Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), pentru următoarele prestări de servicii, locul prestării este considerat a fi:  b) locul unde se efectuează transportul, în funcție de distanțele parcurse, în cazul serviciilor de transport de călători;  Baza legala: Legea 227/2015 Art 278 Alin (4) lit b)

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații