Situatii financiare la data de 30 iunie 2023

Situatii financiare la data de  30 iunie 2023

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Baza legala Ordin 2195/2023 Art 2 Alin (1)

 

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2023, încadrarea în criteriile prevăzute la alin. (1), respectiv alin. (2) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  Baza legala Ordin 2195/2023 Art 2 Alin (4)

curs Bnr 1 euro la data de 31.12.2022 = 4.9474 lei

1.000.000 euro * 4.9474 lei = 4.947.400 lei

 

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații