Achizitii servicii UE efectuate de un neplatitor de TVA

Achizitii servicii UE efectuate de un neplatitor de TVA

Locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acționează ca atare este locul unde respectiva persoană care primește serviciile își are stabilit sediul activității sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana își are sediul activității sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix al persoanei care primește serviciile. În absența unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabilă care primește aceste servicii își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită. Cadrul legal: Legea 227/2015 Art 278 alin (2)

 

Serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de prestatori stabiliți în România către beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliți în afara Uniunii Europene sau, după caz, prestate de prestatori stabiliți în afara Uniunii Europene către beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliți pe teritoriul României, urmează aceleași reguli ca și serviciile intracomunitare în ceea ce privește determinarea locului prestării și celelalte obligații impuse de prezentul titlu, dar nu implică obligații referitoare la declararea în declarația recapitulativă, conform prevederilor art. 325 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt taxabile sau dacă beneficiază de scutire de taxă, și nici obligații referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA specifice serviciilor intracomunitare  prevăzute la art. 316 și 317 din Codul fiscal. Cadrul legal: HG 1/2016 TVA Pct 15 alin (7)

 

Are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă care își are stabilit sediul activității economice în România, care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 și care nu este deja înregistrată conform lit. a), b) sau d) ori a alin. (2), dacă primește de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2), înaintea primirii serviciilor respective; Cadrul legal: Legea 227/2015 Art 317 alin (1) lit c)

 

Obligatii declarative firma neplatitoare de TVA

 

- inregistrarea in scop special de TVA conform art. 317 alin. (1) lit.c) din Codul fiscal, inainte de achizitia de servicii de la furnizorii intracomunitari, se obtine cod special de TVA;

 

- taxarea serviciului primit in Romania, baza de impozitare reprezinta contravaloarea in lei a sumei in valuta la cursului valutar in vigoare la data emiterii facturii de catre furnizor;

 

- raportarea serviciul achizitionat prin decontul de TVA cod 301 pana pe data de 25 a lunii urmatoare emiterii facturii de catre furnizorului din UE, codul de TVA utilizat, in acest caz, este codul de inregistrare in scop special de TVA;

 

- raportarea serviciului achizitionat prin formularul cod 390, pana pe data de 25 a lunii urmatoare emiterii facturii de catre furnizorului din UE, raportarea serviciului achizitionat se efectueaza cu simbolul S care reprezinta ”achizitii intracomunitare de  servicii”;

 

- achitarea pana in data de 25 a lunii urmatoare emiterii facturii de catre furnizorului din UE a sumei rezultata din aplicarea cotei de TVA de 19% asupra bazei de impozitare.

 

Asadar, pentru neplatitorii de TVA fata de firmele platitoare de TVA, inregistrarea unor facturi emise de catre Google sau Facebook vine la pachet cu un cost aditional, respectiv TVA romaneasca de 19%.

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații