Servicii constructii-montaj in Uniunea Europeana

Servicii constructii-montaj in Uniunea Europeana

Locul prestării de servicii este considerat a fi  locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestările de servicii efectuate în legătură cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experți și agenți imobiliari, de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cu funcție similară, precum tabere de vacanță sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregătire și coordonare a lucrărilor de construcții, precum serviciile prestate de arhitecți și de societățile care asigură supravegherea pe șantier; Cadrul legal: Legea 227/2015 Art 278  (4) lit a

 

Prin excepție de la regulile generale prevăzute la art. 278 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, respectiv persoană impozabilă sau persoană neimpozabilă, locul prestării serviciilor prevăzute la art. 278 alin. (4) din Codul fiscal se stabilește în funcție de regulile prevăzute la alin. (4) al art. 278 din Codul fiscal. Aceste servicii nu se declară în declarația recapitulativă menționată la art. 325 din Codul fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, și nici nu se aplică prevederile referitoare la înregistrarea în scopuri de taxă, care sunt specifice prestărilor și achizițiilor intracomunitare de servicii. Cadrul legal: HG 1/2016 Norme metodologice  TVA pct 16. (1)

 

 

În aplicarea art. 278 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, sunt considerate bunuri imobile bunurile prevăzute la art. 13b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările și completările ulterioare.

Cadrul legal: HG 1/2016 Norme metodologice  TVA pct 16. (1.1)

 

Serviciile legate de bunuri imobile prevăzute la art. 278 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal includ numai acele servicii care au o legătură suficient de directă cu bunul imobil în cauză. Serviciile sunt considerate ca având o legătură suficient de directă cu bunul imobil în următoarele cazuri:

a) sunt derivate dintr-un bun imobil, iar respectivul bun imobil este un element constitutiv al serviciului și este central și esențial pentru serviciile prestate;

b) sunt furnizate în beneficiul unui bun imobil sau vizează un bun imobil și au drept obiectiv modificarea caracteristicilor fizice sau a statutului juridic al respectivului bun.

Cadrul legal: HG 1/2016 Norme metodologice  TVA pct 16. (2)

 

Exemplu: Societate care presteaza catre un client UE servicii de constructii-montaj.

Locul prestarii serviciilor este UE.

Durata contractului este de peste 2 ani.

 

Inregistrare in statul membru UE:

-      certificat de rezidenta fiscala eliberat de autoritatile fiscale din Romania

-      se vor aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata cu statul membru UE:

-      inregistrarea sediului permanent la autoritatile fiscale din statul membru unde este situat santierul,

-      inregistrarea ca platitor de impozite si taxe in statul strain, inclusiv cod de TVA

-      declararea si plata impozitului pe profit, tva aferent activitatii santierului

 

Contabilitatea unui sediu permanent din afara  teritoriului Romaniei deschis de o  societate  din Romania se organizeaza similar oricarei societati comerciale din Romania, pana la inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri.  Astfel, pentru organizarea contabilitatii sediului respectiv  trebuie utilizate conturile contabile reglementate prin Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, astfel incat rulajelele acestor conturi sa poata fi preluate in balanta societatii din Romania. Pentru preluarea rulajelor din balanta analitica a sediului permanent, in balanta analitica a societatii comerciale din Romania, se pot utiliza conturile 891 "Bilant de deschidere" (la societate) sau 892 "Bilant de inchidere" (la sediul permanent). Dupa preluarea rulajelor, se efectueaza inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli a societatii din Romania si se determina rezultatul fiscal trimestrial, pe baza Registrului de evidenta fiscala.

 

Taxa pe valoare adaugata:

-      pentru astfel de operatiuni, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale din statul membru UE, exista varianta de inregistrare in scopuri de TVA.

-      inregistrarea in scopuri de TVA in in statul membru UE permite societatii sa deduca TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul acestei tari, in conditiile stabilite de legislatia fiscala din aceasta tara.  Dupa inregistrarea in scopuri de TVA, pentru lucrarile de constructii-montaj executate pe teritoriul statului membru UE societatea va colecta TVA la cota aplicabila pe teritoriul acestui stat; operatiunile realizate pe teritoriul statului membru UE se vor raporta la autoritatea fiscala din respectivul stat UE.

-      pentru  decontarile  cu bugetul de stat din UE in legatura cu TVA deductibila si TVA colectata, inclusiv pentru TVA de plata sau TVA de rambursat  aferenta operatiunilor realizate pe teritoriul UE, trebuie utilizate conturi analitice distincte, de exemplu contul 461 si 462.   

-      servicii efectuate asupra acelui bun imobil nu se mai evidentiaza in jurnalul pentru cumparari si jurnalul pentru vanzari intocmit pentru celelalte operatiuni economice realizate pe teritoriul Romaniei, ci prin evidenta fiscala care trebuie organizata conform cerintelor fiscale aplicabile pe teritoriul statului membru UE. Din acest motiv, valoarea lucrarilor efectuate nu se mai raporteaza prin decontul de TVA cod 300 si 390.

-      serviciile de modernizare si renovare a cladiriilor situate in UE, nu sunt impozabile in Romania, pe factura fiscala emisa se inscrie mentiunea „Neimpozabil in Romania”.

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații