Tva la incasare

Tva la incasare

Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații: În cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, mențiunea "TVA la încasare";  Baza legala: Legea 227/2015 Art 319 Alin (20) lit. p) 

 

Potrivit prevederilor art. 319 alin. (20) lit. p) din Codul fiscal, pe facturile emise de persoanele care aplică sistemul TVA la încasare este obligatorie mențiunea TVA la încasare, cu excepția operațiunilor pentru care persoanele respective au obligația să aplice regulile generale de exigibilitate prevăzute la alin. (2). Baza legala: HG 1/2016 Pct 25 Alin (3)

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță. Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

 

Cele mai recente informații