Casa de marcat - transmiterea datelor catre ANAF

Casa de marcat - transmiterea datelor catre ANAF

 

Conform ordin nr. 627 din 8 martie 2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor din memoria casele de marcat cu jurnal electronic, de la 1 iunie 2018, marii contribuabili și contribuabilii mijlocii vor trebui să folosească numai aparate de marcat cu jurnal electronic. De la 1 august 2018, obligația se va aplica și contribuabililor mici,.

 

Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa genereze un fisier xml astfel:

a) datele din bonul fiscal, structurate după cum urmează:

1. valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;

2. numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;

3. data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal;

4. seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;

5. valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;

b) datele din raportul fiscal de închidere zilnică prevăzute la art. 64 alin. (2), (3), (4), (5), respectiv alin. (6), după caz, din normele metodologice;

c)informaţii referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, încetarea funcţionării acestuia în urma unor evenimente de tipul lipsa curentului electric sau întreruperea conexiunii la internet, precum şi cu privire la repunerea în funcţiune/reconectarea aparatului;

d)mesajul de confirmare a îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1.

 

Aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar de către entităţile care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în transportul persoanelor în regim de taxi, precum şi aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate în aeroporturile internaţionale comunică datele structurate după cum urmează:

a)aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar:

1.suma şi moneda încasate de la client;

2.suma şi moneda plătite clientului;

3.comisionul practicat şi nivelul cotei de taxă pe valoarea adăugată;

4.numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;

5.data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal;

6.seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;

7.valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia;

b)aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de transport de persoane în regim de taxi:

1.numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;

2.data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal;

3.seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;

4.numărul cursei;

5.valoarea totală a serviciului;

6.valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia;

c)aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate în aeroporturile internaţionale:

1.valoarea totală a bonului fiscal;

2.numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;

3.data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal;

4.seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;

5.numărul cursei aeriene;

6.valoarea taxei pe valoarea adăugată defalcată pe cote.

 

Transmiterea datelor, se va realiza în trei pași, astfel:

- fișierele xml, semnate folosind certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal, vor fi

exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern;

- prin intermediul programului de asistență pus la dispoziţie pe portalul anaf, fișierele xml vor fi validate și atașate unui fișier pdf;

- fișierul pdf cu xml atașat, semnat cu certificat digital calificat, va fi comunicat organului fiscal

prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

 

Cadru legal: Ordin nr. 627/2018

Cele mai recente informații