Achizitii de servicii non UE efectuate de un neplatitor de TVA

Achizitii de servicii non UE efectuate de un neplatitor de TVA

 Locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acționează ca atare este locul unde respectiva persoană care primește serviciile își are stabilit sediul activității sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana își are sediul activității sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix al persoanei care primește serviciile. În absența unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabilă care primește aceste servicii își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită. Cadrul legal: Legea 227/2015 Art. 278 Alin. (2)

 

Nota: Factura primita de la societati Non-ue va fi fara tva

 

Taxa este datorată de orice persoană impozabilă, inclusiv de către persoana juridică neimpozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestării în România conform art. 278 alin. (2) și care sunt furnizate de către o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul României sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 266 alin. (2), chiar dacă este înregistrată în România conform art. 316 alin. (4) sau (6). Cadrul legal: Legea 227/2015 Art. 307 Alin. (2)

 

Nota: Societatea neplatitoare de TVA, va calcula TVA 19%, va plati TVA la buget si va depune decontul special 301 pe codul societatii nu pe cel special.

 

 

Serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de prestatori stabiliți în România către beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliți în afara Uniunii Europene sau, după caz, prestate de prestatori stabiliți în afara Uniunii Europene către beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliți pe teritoriul României, urmează aceleași reguli ca și serviciile intracomunitare în ceea ce privește determinarea locului prestării și celelalte obligații impuse de prezentul titlu, dar nu implică obligații referitoare la declararea în declarația recapitulativă, conform prevederilor art. 325 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt taxabile sau dacă beneficiază de scutire de taxă, și nici obligații referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA specifice serviciilor intracomunitare prevăzute la art. 316 și 317 din Codul fiscal.  Cadrul legal: HG 1/2016 Pct. 15 Alin. (7)

  

Nota:  Serviciile primite de la furnizori din afara UE urmeaza aceleasi reguli ca si serviciile intracomunitare in ceea ce priveste determinarea locului prestarii si celelalte obligatii, dar nu se declara in formularul 390 si nu genereaza nici obligatii referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA specifice serviciilor intracomunitare. Desi nu trebuie sa va inregistrati in scopuri de TVA si nu trebuie sa declarati serviciile in 390, aveti totusi obligatia sa platiti TVA pentru serviciile primite prin decontul special de TVA, formularul 301.

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații