Persoana fizica autorizata 2019

Persoana fizica autorizata 2019

Persoanele fizice autorizate care realizează venituri din activități independente datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale.

 

Cota de impozit pentru PFA în 2019

Cota de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din activități independente; Cadrul legal: Legea 227/2015 Art 64 alin (1) lit a)

 

Cota de contribuţie CASS pentru PFA în 2019

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România, realizate din venituri din activități independente, definite conform art. 67; 

Cadrul legal: Legea 227/2015 Art 155 alin (1) lit b)

 

Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate. Cadrul legal: Legea 227/2015 Art 156

 

Persoanele fizice care realizează venituri din activitati independente, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 120. Cadrul legal: Legea 227/2015 Art 170 alin (1)

 

În aplicarea prevederilor art. 170 alin. (1) din Codul fiscal, venitul net/brut lunar estimat pentru anul în curs este venitul determinat potrivit prevederilor titlului IV din Codul fiscal. Dacă persoanele fizice realizează venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, venitul net estimat pentru anul curent se stabilește prin însumarea veniturilor nete realizate din fiecare sursă și/sau categorie de venit. Cadrul legal: HG 1/2016 impozit venit Pct 14 alin1)

 

Contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează de către persoanele fizice care estimează că vor realiza în anul în curs venituri nete cumulate, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară. Persoanele fizice care estimează pentru anul în curs venituri nete cumulate sub nivelul de 12 salarii de bază minime brute pe țară nu datorează contribuția, dar pot opta pentru plata acesteia potrivit prevederilor art. 180 din Codul fiscal.

Cadrul legal: HG 1/2016 impozit venit Pct 14 alin 2)

 

Pentru persoanele fizice care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 170 alin. (1) din Codul fiscal, baza de calcul o reprezintă echivalentul a 12 salarii de bază minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Cadrul legal: HG 1/2016 impozit venit Pct 14 alin 3)

 

Exemplu privind aplicarea prevederilor art. 170 din Codul fiscal:

Pentru anul 2019 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 2.080 lei pe luna, respectiv 24.960 lei anual. Daca estimezi un venit net mai mare de 24.960 lei esti obligat sa te asiguri in sistemul de asigurari de sanatate si sa platesti CASS. Baza de calcul a CASS este plafonul de 12 salarii minime pe economie valabil in anul in care se depune declaratia. La aceasta valoare se aplica procentul de contributie de 10% si se obtine contributia anuala de plata in valoare de: 24.960 lei x 10% = 2.496 lei

 

Un intermediar, persoană fizică, estimează că în cursul anului 2019 va realiza un venit net anual din desfășurarea activității de intermediere, în valoare de 50.000 lei. Totodată, estimează că în cursul anului va obține un venit net din drepturi de proprietate intelectuală ca urmare a editării unei cărți, în valoare de 10.000 lei. Salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în anul 2019 este de 2.080 lei.

Venitul net anual estimat pentru anul în curs este de 60.000 lei (50.000 lei + 10.000 lei).

Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate este de 24.960 lei.

Din aplicarea prevederilor art. 170 din Codul fiscal rezultă următoarele:

a) încadrarea în plafon:

- venitul net anual, cumulat, estimat, este mai mare decât 12 salarii minime brute pe țară (60.000 lei > 24.960 lei). Rezultă că persoana fizică datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

b) stabilirea bazei de calcul al contribuției:

- 24.960 lei x 10% = 2.496 lei

 

 

Cota de contribuţie CAS pentru PFA în 2019

Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuți la art. 136, datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale pentru următoarele categorii de venituri realizate din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România:  venituri din activități independente, definite conform art. 67 ;

Cadrul legal: Legea 227/2015 Art 137 alin 1) lit b)

 

Cota de contribuții de asigurări sociale este 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit prezentei legi; Cadrul legal: Legea 227/2015 Art 138 lit a)

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații