Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul stabilită potrivit alin. (5), dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120. Cadru legal: Legea 227/2015 Art 170 Alin (2)

 

Exemplu: acordare de dividende brute in valoare de 17000 lei in luna noiembrie 2023

-       Salariul minim 3300 lei  * 6 salarii = 19800 lei

-       Pentru  acesta suma nu se plateste contributia de asigurari sociale de sanatate

 

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h) o reprezintă:

 

a)     nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară; (6*3300*10%=1980 lei pentru intervalul19800 lei – 39599 lei)

 

b)    nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară; (12*3300*10%= 3960 lei pentru intervalul 39600 lei – 79199 lei )

 

c)     nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară. (24*3300*10% = 7920 lei) de la 79200 lei. Cadru legal: Legea 227/2015 Art. 170 Alin (5)

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații