Casa de marcat electronică

Casa de marcat electronică

Procedura de înregistrare a noilor case de marcat

 

Potrivit ultimelor modificari, de la 1 noiembrie 2018,  contribuabilii mici vor trebui sa utilizeze doar aparate de marcat cu jurnal electronic.

 

1. Inregistrarea aparatului fiscal

Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, înregistrează informații privind fiecare aparat de marcat electronic fiscal produs, importat sau achiziționat intracomunitar, prin completarea F4101. Formularul se transmite organului fiscal competent în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale. Transmiterea se realizează prin încărcarea pdf-ului cu fisier XML ataşat pe platforma www.e-guvernare.ro , recipisa poate fi consultată prin verificarea numărului de înregistrare alocat pe https://www.anaf.ro/StareD112/ .

 

2.  Obtinerea Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale

Utilizatorul va depune organului fiscal competent Cererea de atribuire a numărului de ordine  din Registrul de evidenta. In urma depunerii acestei cereri, Organul fiscal competent emite Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale în termen de 2 zile de la depunerea cererii de către solicitant.

- C801, cerere de atribuire a numărului de ordine din registrul de evidenţa a aparatelor de marcat electronice fiscale sau a numărului unic de identificare din aplicaţia informatica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala; formular se transmite de catre distribuitorul autorizat. Transmiterea se realizează prin încărcarea pdf-ului cu fisier XML ataşat pe platforma www.e-guvernare.ro , recipisa poate fi consultată prin verificarea numărului de înregistrare alocat pe https://www.anaf.ro/StareD112/

- certificatul de atribuire a numarului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscal; se elibereaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

 

3. Raportari ale distribuitorilor si unitatilor acreditate pt comercializare si service de case de marcat

F4102 - Formularul pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate. Se transmite organului fiscal competent în termen de 2 zile lucrătoare de la data întocmirii sau, după caz, primirii „Declarației de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale”. Transmiterea se realizează prin încărcarea pdf-ului cu fisier XML ataşat pe platforma www.e-guvernare.ro , recipisa poate fi consultată prin verificarea numărului de înregistrare alocat pe https://www.anaf.ro/StareD112/

F4103 -  Formularul pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația aparatelor de marcat electronice fiscale. Formularul se transmite organului fiscal competent în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit  înregistrarea unor schimbari privind starea/situația aparatelor de marcat electronice fiscale; Transmiterea se realizează prin încărcarea pdf-ului cu fisier XML ataşat pe platforma www.e-guvernare.ro , recipisa poate fi consultată prin verificarea numărului de înregistrare alocat pe https://www.anaf.ro/StareD112/

 

4. Raportari si notificari ale utilizatorilor noilor case de marcat

F4105, notificare privind situația aparatului de marcat electronic fiscal; utilizatorii informează organul fiscal competent cu privire la schimbarea locului de utilizare a aparatului între puncte de lucru ale aceluiaşi operator economic, furtul/dispariţia/distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal, înstrăinarea aparatului de marcat electronic fiscal, închiderea punctului de lucru, încetarea activităţii prin lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea operatorului economic sau altele, după caz. Notificarea trebuie transmisă organului fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a apărut situaţia. Transmiterea se realizează prin încărcarea pdf-ului cu fisier XML ataşat pe platforma www.e-guvernare.ro , recipisa poate fi consultată prin verificarea numărului de înregistrare alocat pe https://www.anaf.ro/StareD112/

F4109, declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate. In situatia in care exista aparate de marcat electronice fiscale neutilizate in nici o zi din perioada de raportare, utilizatorii au obligatia de a informa organul fiscal prin completarea si transmiterea "Declaratiei privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate" obligația trebuie îndeplinită până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, punerii in functiune  a aparatului  de marcat electronic fiscal; Transmiterea se realizează prin încărcarea pdf-ului cu fisier XML ataşat pe platforma www.e-guvernare.ro , recipisa poate fi consultată prin verificarea numărului de înregistrare alocat pe https://www.anaf.ro/StareD112/

A4200,  aplicație pt. validarea fișierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, conținand registrul rapoartelor Z și bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă;  Obligația trebuie îndeplinită până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, începând cu informațiile aferente lunii noiembrie 2018. Asta înseamnă că primul termen de raportare este 20 decembrie 2018. Transmiterea se realizează prin încărcarea pdf-ului cu fisier XML ataşat pe platforma www.e-guvernare.ro , recipisa poate fi consultată prin verificarea numărului de înregistrare alocat pe https://www.anaf.ro/StareD112/

A4203, aplicație pt. validarea fișierelor XML create de aparatele  de marcat electronice fiscale altele decat cele utilizate în activitatea de schimb valutar sau în activitatea de taximetrie  (inclusiv cele utilizate în aeroporturi), conținand bonurile fiscale și raportul Z pentru o zi fiscal,  Obligația trebuie îndeplinită până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, începând cu informațiile aferente lunii noiembrie 2018. Asta înseamnă că primul termen de raportare este 20 decembrie 2018. Transmiterea se realizează prin încărcarea pdf-ului cu fisier XML ataşat pe platforma www.e-guvernare.ro , recipisa poate fi consultată prin verificarea numărului de înregistrare alocat pe https://www.anaf.ro/StareD112/

  

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații