Depunerea declarației unice în cazul veniturilor din dividende

Depunerea declarației unice în cazul veniturilor din dividende

Depunerea declarației unice în cazul veniturilor din dividende se face doar pentru plata contribuției la sănătate (CASS), iar asta numai dacă dividendele distribuite și încasate sunt peste valoarea de 24.960 lei. Pentru veniturile din dividende nu există obligația plății contribuției la pensii, impozitul se reține la sursă, nu trebuie plătit de contribuabil prin această declarație.

 

În situația în care dividendele se încasează înainte de data de 31.07.2019, atunci declarația unica se depune până la această dată. În situația în care dividendele se încasează după data de 31.07.2019, persoana fizică este obligată să depună declarația unică în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului completând corespunzător, cap II din declaratia unica. Cadrul legal: Legea 227/2015 Art 174 alin (10)

 

In anul 2019, daca o persoana  fizica obtine venituri din dividende aceasta datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara adica 24.960 lei (2.080 lei/luna x 12 luni)

 

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul reprezentand echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei iar nu valorii dividendelor. Practic, oricât de mari ar fi dividendele încasate (dar peste plafon) există aceeași obligație de plată la CASS. Pentru anul 2019 contributia va fi: 24.960 lei x 10% = 2.496 lei.

 

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2019 este pana la data de 15 martie 2020, insa persoanele fizice pot face oricand plati in contul acestei contributii pana la implinirea termenului de plata.

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații