Drepturi de proprietate intelectuală - nerezident

Drepturi de proprietate intelectuală - nerezident

Persoana fizică rezidentă într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau într-unul din statele Spațiului Economic European beneficiază de aceleași deduceri ca și persoanele fizice rezidente, la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obținute din România. Baza de calcul se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, potrivit titlului IV din codul fiscal.

Cadrul legal: Legea 227/2015 art 128 alin 1

 

Plătitorii veniturilor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal au obligația de a calcula, de a reține și de a vira în cursul anului fiscal impozitul datorat de contribuabili. Impozitul datorat se calculează prin aplicarea  cotei de 10% asupra venitului net. Reținerea impozitului se efectuează din veniturile plătite.

Cadrul legal: HG 1/2016 pct 11.alin 1

 

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuală se determină de către plătitorii de venituri prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut. În cheltuielile forfetare se includ, printre altele: contribuțiile sociale datorate, comisioanele, sume care revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de venituri drept plată a serviciilor prestate pentru gestiunea drepturilor de către aceștia din urmă către titularii de drepturi.

Cadrul legal: HG 1/2016 pct 11.alin 3

 

Pentru a beneficia de aplicarea Conventiilor pentru evitarea dublei impuneri, nerezidentul trebuie sa puna la dispozitia angajatorului Certificatul de rezidenta fiscala. Certificatul se scoate in fiecare an de la administratia financiara din tara de origine a nerezidentului. Fara acel certificat, nerezidentul este obligat sa plateasca cota de impunere aplicata in tara de unde obtine venitul.

 

Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit prevazuta in conventie care se aplica asupra acelui venit. Asta inseamna ca daca impozitul din conventie este de 5%, chiar daca impozitul in Romania este de 10%, se va retine doar 5%. Restul impozitului se va plati in tara nerezidentului, dar dupa ce acesta obtine de la ANAF-ul din Romania certificatul de atestare a platii, daca nu are acel certificat va plati integral impozitul in tara de origine.

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații