Obligaţi fiscale care se plătesc în contul unic

Obligaţi fiscale care se plătesc în contul unic

 

Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic se gasesc in tabelul alaturat si intră în vigoare la data de 1 iulie 2018

 

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale

Temeiul legal

OBLIGAŢII FISCALE DATORATE BUGETULUI DE STAT

1

Impozit pe veniturile din salarii/şi sau asimilate salariilor

art. 2 alin. (1) şi art. 78 din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

2

Impozit pe veniturile din pensii

art. 101 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

3

Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituţii de credit, persoane juridice române, şi de sucursalele din România ale instituţiilor de credit, persoane juridice străine

art. 13 şi 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

4

Impozit pe profit/Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 3, precum şi de persoane juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene

art. 13 şi 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

5

Impozit pe profit/Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 3

art. 13 alin. (1) lit. b), c) şi d), art. 38, 41, art. 233 alin. (4) şi art. 234 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

6

Impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice

art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

7

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

art. 47 şi 56 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

8

Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

art. 125 alin. (8) şi art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

9

Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

art. 125 alin. (9) şi art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

10

Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

art. 72 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

11

Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole

art. 84 alin. (8) şi (9) şi art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

12

Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice

art. 97 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

13

Impozit pe veniturile din dobânzi

art. 97 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

14

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice

art. 97 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

15

Impozit pe veniturile din premii

art. 110 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

16

Impozit pe veniturile din alte surse

art. 114, 115 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

17

Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. a) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

18

Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. b) şi c), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

19

Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. d) şi e), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

20

Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. f) şi g), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

21

Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment

art. 223 alin. (1) lit. h), art. 224, 227, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

22

Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române

art. 223 alin. (1) lit. j) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

23

Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. i), k) şi l), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

24

Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România

art. 223 alin. (1) lit. m), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

25

Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. n) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

26

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente

art. 223 alin. (1) lit. o) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

27

Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

28

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare

29

Impozit pe veniturile din jocuri de noroc

art. 110 şi art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

30

Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident

art. 223 alin. (1) lit. p) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

31

Impozit specific unor activităţi

art. 1 şi 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

32

Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

art. 125 alin. (81) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

33

Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă

art. 681 alin. (1) şi art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

OBLIGAŢII FISCALE DATORATE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

34

Contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit legii

art. 2 alin. (2) şi art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

35

Contribuţia de asigurări sociale, datorata în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora

art. 2 alin. (2) şi art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

36

Contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

37

Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă

art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

38

Contribuţia de asigurări sociale, datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora

art. 2 alin. (2) şi art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

OBLIGAŢII FISCALE DATORATE BUGETULUI FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

39

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii

art. 2 alin. (2) şi art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

40

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

41

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole

art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

42

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

43

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

44

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri obţinute din asocierea cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

45

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă

art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

46

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017

art. 168 alin. (7), (71) şi (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

 

Cadrul legal: ORDIN nr. 1612 din 28 iunie 2018

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații