Plata defalcată, split TVA

Plata defalcată, split TVA

Sistemul split TVA a intrat în vigoare, la începutul anului 2018, efectele clare se vor vedea din martie începând, atunci când anumite firme cu datorii la plata TVA și cele în insolvență vor începe efectiv să folosească mecanismul. Astfel au obligaţia să utilizeze cel puţin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA , pentru încasarea şi plata TVA, care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

 

a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restanțe în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

 

b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restanțe, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;

 

c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

 

Cadrul legal OG 23/2017 Art. 2 (1)

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații