Societati platitoare de impozit pe venit care efectuează sponsorizări

Societati platitoare de impozit pe venit care efectuează sponsorizări

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), precum şi microîntreprinderile care acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scad  sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respectiveBaza legala: Legea 227/2015 Art. 56 Alin. (1.1)

 

Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (1.1) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Baza legala: Legea 227/2015 Art. 56 Alin. (1.2)

 

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1.1), precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin. (1.2). Modelul și conținutul declarației informative se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F. Baza legala: Legea 227/2015 Art. 56 Alin. (1.3)

 

 Declarația informativă prevăzută la alin. (1.3) se depune până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) pânâ la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (31) și art. 52; microîntreprinderile care exercită opțiunea prevăzută la art. 48 alin. (3.1) sau depășesc limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligația depunerii declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor;

Baza legala: Legea 227/2015 Art. 56 Alin. (1.4)

 

Prevederile alin. (1.1) - (1.4) se aplică şi pentru sponsorizările efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, către instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice. În acest caz, deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevăzută la alin. (1.1), se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligaţia înscrierii entităţilor beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzut la art. 25 alin. (41.). Baza legala: Legea 227/2015 Art. 56 Alin. (1.5)

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații